HögforsGST Fiksu

Hanterar helheten och säkerställer besparingar

HögforsGST Fiksu

Fiksu scheme

Fiksu's tjänster är indelade i tre kategorier så att kunden har möjlighet att välja de funktioner som är dem lämpliga.

Grundpaket 1 Ingår Alltid and ÄR gratis i två år. Om-Paket 3 väljs i samband med Inköp AV-systemet, lämnar de HögforsGST 5 års garanti in HeLa Anläggningen. Alla priser ÄR UTAN MOMS.
Fjärrövervaka
500:-/Mån

Fjärrövervakningspaket 1 – ett system för fjärravläsning, innehåller fjärrmiljö och med fjärruppdatering av mjukvaran. Programvaran Fiksu på distans, med energirapportering bas. Kundens egna inloggningsuppgifter för uppföljning. Underhållsorganisationens egna inloggning för övervakning av värmesystemet samt med automatiska underhålls och larmmeddelanden.

Fjärrstyra
750:-/Mån

Fjärrstyrpaket 2 – inkluderar förutom ovannämnda Grundpaket 1 även HögforsGST systemet kontroll 1 gång/mån, larmhantering och underhållsstöd.

Pris under de första 2 åren är 750 :- – 500:- = 250:- / månad.

Fjärradministrera
950:-/mån

Fjärradministrera paket 3 – innefattar förutom de ovan nämnda funktionerna även HögforsGST maximerad analys- och konfigurationsändringar, trendanalys för att kontinuerligt kontrollera och övervaka effektiviteten i systemet. Rådgivning till kundens underhållsorganisation. Inkluderar fem års systemgaranti.

Etäseuranta (ruotsi)

– Skapa en databas i Fiksu
– Serverstatus objekt och användare
– Datasäkerhetspaket
– Funktionstest av systemet innan leverans
– Fjärrinstallation och justering
– Tillgång till fjärrvägledning en gång
– Energi rapportering
– Trend Övervakning
– Dokumentbank
– Underhållskalender
– Servicemeddelande
– Underhållsorganisation
– Mjukvaruuppdatering via internet
– Huvudanvändare får support via epost
– 2 års systemgaranti
– Fiksu plus tillägg 5o:-/mån
– Fiksu Web Shop
– (Minst tvåårs avtal)

Etävalvonta (ruotsi)

– Skapa en databas i Fiksu
– Serverstatus objekt och användare
– Datasäkerhetspaket
– Funktionstest av systemet innan leverans
– Fjärrinstallation och justering
– Tillgång till fjärrvägledning en gång
– Energi rapportering
– Trend Övervakning
– Dokumentbank
– Underhållskalender
– Servicemeddelande
– Underhållsorganisation
– Mjukvaruuppdatering via internet
– Huvudanvändare får support via epost
– 2 års systemgaranti
– Fiksu plus tillägg 5o:-/mån
– Fiksu Web Shop
– HögforsGST kontrollerar systemet 1 gång/mån
Larm hantering och underhållstöd av systemetRabatt på konsulttjänster -5%
– (Minst tvåårs avtal)

Etähallinta (ruotsi)

– Skapa en databas i Fiksu
– Serverstatus objekt och användare
– Datasäkerhetspaket
– Funktionstest av systemet innan leverans
– Fjärrinstallation och justering
– Tillgång till fjärrvägledning en gång
– Energi rapportering
– Trend Övervakning
– Dokumentbank
– Underhållskalender
– Servicemeddelande
– Underhållsorganisation
– Mjukvaruuppdatering via internet
– Huvudanvändare får support via epost
– 5 års systemgaranti
– Fiksu plus tillägg 5o:-/mån
– Fiksu Web Shop
– Regelbundna kontroller av systemet
– Larm hantering och stöd för underhåll av systemet
– Telefonsupport
– Trendövervakning, analys och kontrollåtgärder
– HögforsGST optimerar energibesparingar
– HögforsGST gör konfigurationsändringar
– HögforsGST ger energispar tips
– Analys av underhållsfel
– Rabatt på konsulttjänster -10%
– (Minst fem års avtal)

Exempel på Fiksu-prissättning under 5 år

1år. 1år. 3år. 4år. 5år.
0 kr/mån 0 kr/mån 500 kr/mån 500 kr/mån 500 kr/mån 2 års systemgaranti
250 kr/mån 250 kr/mån 750 kr/mån 750 kr/mån 750 kr/mån 2 års systemgaranti
950 kr/mån 950 kr/mån 950 kr/mån 950 kr/mån 950 kr/mån
Priser är utan moms. Vi förbehåller oss rätten till
prisändringar under avtalsperioden om servicen ändras eller
andra kostnadsökningar uppkommer

5 års systemgaranti gäller endast om Servicepaketet tre valts i samband med leverans av systemet. Servicepaket kan ändras under avtalet. Villkor och prissättning gås igenom vid förändringar och om kunden väljer att inte förnya avtalet. Fjärrövervakningspaket 1 är gratis i två år, om kunden väljer att inte förnya sitt abonnemang måste man själv införskaffa en GSM-modul som kan vidarebefordra eventuella larm. Energirapportering, trendloggar och fjärrstyrning är inte möjliga, men lokala anpassningar är möjliga för att läsa temperaturer.
Fiksu support är öppen vardagar mellan 8:30 och 15:30, kontakta 063 66 05 445 eller support.se@fiksuweb.com

Alla priser är utan moms. Faktureringsperioder är 6 månader eller 12 månader. Avtalet gäller tills vidare. 3G Internet anslutning +80:- / månad om kunden inte har egen 3G -eller bredbandsanslutning.

(Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar)

Flera tjänster

Fiksu Web-shop är kopplad till ditt system, här beställer du alltid rätt reservdel och rätt filter till ditt frånluftsaggregat.

fiksuwebshop.com

Fiksu Plus tjänsten möjliggör tillägg av tjänster i vår kontroll miljö, här finns förberedda möjligheter att ansluta andra komponenter och system för att på ett prisvärt sätt kunna fjärrövervaka. Systemet kan även samarbeta med andra auktoriserade samarbetspartners, här finns möjligheter att sköta debitering och underhåll från andra system.