Grunddata

Grunddata/värden har stor betydelse för ett energisparande projekt, värdena är baserade på era mätningar och beräkningar. Baserat på dessa data har vi möjlighet att erbjuda våra kunder och partners tillförlitliga beräkningar och dimensioneringar. Systemet är byggt på denna information för att klara besparingsmålen. Vår service baserar sig på denna information, desto högre initiala data vi får, desto bättre och tillförlitliga tjänster, har vi möjlighet att erbjuda. Även egna interna processer är baserade på denna metodiskadata.

Om beräkningen görs genom att använda uppskattningar eller antaganden, finns det en stor risk att de faktiska besparingarna kommer att vara betydligt mindre. Om beräkningarna baseras på uppskattningar eller ofullständig information leder detta ofta till alltför generöst dimensionerade system, och därmed blir det såklart en dyrare anläggning.
Grunddata formuläret ger en anvisning och en riktning och fungerar som en bra påminnelse om vad som vi behöver ta hänsyn till energisparprojekt.

För att göra det möjligt för oss att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt, hoppas vi att vi kan få formuläret fylls i så noggrant som möjligt.

Inkludera så mycket information som är möjligt. T.ex. rördimensioner, kretsschema, Elschema, gärna bilder ju mer information som skickas in ju lättare blir det att dimensionera.
– Bilder på befintlig värmecentral
– Kopplingsschema- kretsschema
– Översikts och konstruktions ritningar
– Bilder/ritningar: Taket, vind, källare och
fasad
– Teknisk specifikation av de befintliga
frånluftsaggregaten
– Energirapport/förbrukning från energibolag

Exempel på besparings skillnader mellan uppskattade och uppmätta luftflöden

Frånluftsaggregat, uppskattat luftflöde 2200 l/s = besparing 94 000:- / år.
Frånluftsaggregat, uppmätt luftflöde 1800 l/s = besparing 81000:- / år.
Skillnaden blir 13000:- / år x 20 år = Totalt 260 000 :-.

Se ett exempel på ett ifyllt formulär

Antalet byggnader som är anslutna till samma fjärrvärmecentral, Det vill säga om fastigheten innehåller två byggnader, med ett gemensamt teknikrum så det är nummer 2. Om det finns fyra byggnader i fastigheten, men uppdelat i två värmesystem, två separata värmeväxlare, rekommenderar vi att du fyller i två separata grunddataformulär.

Sallittuja merkkejä ovat numerot, merkit +- tai välilyönti

st.

Ange bara siffror

st.

Ange bara siffror

Ange bara siffror

Ange bara siffror

MWh/år

Syötäthän kulutuksen Megawatteina

Ange energipriset...
kr./år

Ange bara siffror

kr./kWh

Ange värdet mellan {{ electricityEnergyPriceHelpMessage() }}

m³/år

Ange bara siffror

Luftflöde / avluft

OBS! Luftflöden från frånluftsaggregat skall mätas före den slutliga dimensioneringen

Specifiera informationen för varje enskild avluft genom att klicka på ”Lägg till en annan avluft”.

Normal Hög/forcerad Forceradventilation/dag Plats Upskattat/Mätt
l/s
l/s
h


Lägg till en annan avluft


Utetemperatur °C

Ange bara siffror Till exempel 3 eller -5

Bilagor *

Obligatoriska bilagor:
Befintligt kretsschema, tekniska specifikationer
Valfria bilagor:
Ritningar, bilder eller annan information om fastigheten

Du har laddat upp den önskade mängden filer.

{{ fileuploadError }}
Filöverföring misslyckades. Filformat stöds inte. Ok

Välj "Jag är ingen robot".
Fyll i de obligatoriska fälten (*)
Tömma formen